آنچه دانشجویان بین‌المللی کانادا باید درباره‌ی ترم پائیز بدانند

August 8th, 2020

bestnewsca.com دانشگاه تورنتو نکاتی را پیرامون خرید بلیط برای ترم پاییز به دانشجویان بین المللی یادآوری می کند و آنچه را که در بدو ورود به کانادا با آن مواجه می شوند را به آن ها خاطرنشان می کند. یک چه...

Read more