حقوق شما در مورد اجاره املاک – افزایش اجاره – قسمت ۳

September 15th, 2020

حقوق شما در مورد اجاره املاک - افزایش اجاره - قسمت ۳ نویسنده: سارا رحیمیان ، کارشناسی ارشد ، مشاور املاک در بعضی از کشورها ، ممکن است قانونی برای افزایش اجاره وجود نداشته باشد. در انتاریو هر ساله محدو...

Read more

اجاره خانه به عنوان تازه وارد

September 6th, 2020

نویسنده: سارا رحیمیان ، کارشناسی ارشد ، مشاور املاکاجاره خانه به عنوان تازه وارد تازه وارد بودن در کانادا می تواند یک زمان بسیار مهیج و پر فرصت باشد. در عین حال عدم اطمینان و چالش هایی وجود دارد که با...

Read more

چگونه می‌توان برای EI اپلای کرد؟

September 3rd, 2020

از ۲۷ سپتامبر شما واجد شرایط EI هستید اگر: -شما استخدام بودید و حداقل ۱۲۰ ساعت در ۵۲ هفته گذشته کار کردید -شما CERB دریافت میکردید، مدت زمان ۵۲ هفته برای مجموع ساعات بیمه شده اضافه خواهد شد -کارتان را...

Read more

حقوق شما در مورد اجاره املاک – جبران خسارت به مستاجر برای ترک ملک – قسمت ۲

August 10th, 2020

حقوق شما در مورد اجاره املاک - جبران خسارت به مستاجر برای ترک ملک - قسمت ۲ نویسنده: سارا رحیمیان ، کارشناسی ارشد ، مشاور املاک به عنوان مستاجر اگر صاحبخانه برای تخلیه ملک فرم N12  را به شما بدهد در اک...

Read more

حقوق شما در مورد اجاره املاک – درخواست تخلیه ملک – قسمت ۱

July 28th, 2020

حقوق شما در مورد اجاره املاک - درخواست تخلیه ملک - قسمت ۱ نویسنده: سارا رحیمیان ، کارشناسی ارشد ، مشاور املاک برخلاف بسیاری از کشورها، کانادا قوانین بسیاری جهت حفظ حقوق مستأجر در برابر صاحب‌خانه دارد....

Read more