اطلاعات آنلاین برای تازه واردین
به تیم ما بپیوندید
ads

برای گرفتن بیمه بیکاری با شرایط جدید (کوید) چه شرایطی باید داشته باشم؟

از ۲۷ سپتامبر شما واجد شرایط EI هستید اگر:

-شما استخدام بودید و حداقل ۱۲۰ ساعت در ۵۲ هفته گذشته کار کردید

-شما CERB دریافت میکردید، مدت زمان ۵۲ هفته برای مجموع ساعات بیمه شده اضافه خواهد شد

-کارتان را بدلیل اشتباه خودتان از دست ندادید

-داوطلبانه ترک کار نکردید

-آماده به کار هستید (این برای EI عادی است) 

 -بصورت موقت نمیتوانید کار کنید تا زمانی که از خود و یا فردی مراقبت میکنید 

اگر شرایط EI را دارید، شما حداقل ۵۰۰ دلار در هفته و یا ۳۰۰ دلار در هفته (ادامه مترنیتی) دریافت خواهید کرد.

شما و یا کارفرمای (کارفرماهای) شما نامه ROE را برای هر یک کاری که شما در ۵۲ هفته قبل از شروع CERB داشته اید بفرستید. ما برای بررسی واجد شرایط بودن شما و مشخص شدن مقدار کمکی که دریافت خواهید کرد، به نامه شما در اسرع وقت نیاز داریم.   

برای اطلاعات بیشتر، تعداد هفته ها و مبلغ دریافتی هفتگی از طریق لینک زیر ثبت نام کنید. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account.html

اگر شما CERB را از طریق سرویس کانادا دریافت میکردید، نیازی به ثبت نام و اپلای ندارید. بعد از دریافت آخرین CERB، کامل کردن گزارش های خود را ادامه دهید. ما فایل شما و نامه ROE شمارا بررسی می‌کنیم. اگر واجد شرایط نباشید، از طریق نامه پستی به شما اطلاع خواهیم داد. 

در صورتی که سین SIN شما با عدد ۹ شروع می‌شود، خود اشتغال هستیدو یا در گزارش CERB خود اعلام کردید که به کار تمام وقت برمیگردید، لازم است بعد از تمام شدن CERB، لازم است برای EI اپلای کنید.

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html

چیست؟ CRB شرایط کمک جدید دولت

برای گرفتن CRB باید تمامی شرایط زیر را داشته باشید:

- شما بعلتی مرتبط با کوید کار نکنید و یا

حداقل ۵۰ درصد از درآمد شما بعلت مربوط 

به کوید کم شده باشد.

- شما مزایای زیر را دریافت نکنید

- CRSBکمک هزینه دوهفته ای دوران کرونا برای کسانی که در قرنطینه هستند 

- CRSB کمک هزینه دوران کرونا برای کسانی که از فردی مراقبت میکنند

- short term disability benefits 

- worker’s compensation benefits 

- EI

- QPIP

- واجد شرایط EI نباشید. 

-  مقیم کانادا باشید(کانادا محل زندگی شما باشد)

 - در کانادا حضور داشته باشید. 

- حداقل ۱۵ سال سن داشته باشند در اولین روز دوره اپلیکیشن و دارای سین دارای اعتبار باشید.

-  از یک‌ و یا چند منبع شامل کارمندی، خوداشتغالی و یا مترنیتی، در ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ و یا ۱۲ ماه قبل از اپلای، درآمد شما حداقل۵۰۰۰ دلار باشد.

- شما در روز ۲۷ سپتامبر و یا بعد آن کار خود  را داوطلبانه ترک و یا ساعات کار را کم نکرده باشید.

- شما چه کارمند باشید و چه خود اشتغال، در

طول دوره بدنبال کار باشید.

- اگر کار با شرایط مناسب را قبول نکنید، باید از هر ۱۳ هفته، ۵ هفته از CRB را جریمه بدهید. اگر مجدد کار مناسب را قبول نکنید، این جریمه تکرار خواهد شد. 

شما در کنار CRB میتوانید ۳۸۰۰۰ دلار از کارمندی و یا خود اشتغالی درآمد داشته باشید. از هر یک دلار بیشتر از ۳۸۰۰۰ دلار که در تکس آخر سال (۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱) محاسبه می شود، باید ۵۰ سنت به دولت برگردانده شود.   

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-benefit/crb-who-apply.html