اطلاعات آنلاین برای تازه واردین
به تیم ما بپیوندید
ads

چگونه می توانم شلتر پیدا کنم

شلتر ها مسکن موقت و خدمات پشتیبانی مرتبطی را ارائه می دهند که به مردم کمک می کند تا سرپناه پیدا کنند. برای دسترسی به یک شلتر با شماره  ۳۱۱ یا شماره

۴۱۶-۳۳۸-۴۷۶۶

۱-۸۷۷-۳۳۸-۳۳۹۸

تماس بگیرید.

به روزرسانی Covid-19: ساعت کار ممکن است برای برخی از مکانها تغییر کرده باشد. لطفاً برای تأیید ساعات تماس بگیرید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید.

www.tdin.ca/ 

 

 

 

اگر من به یک شلتر بروم باید چه چیزی را بدانم؟

 .شلترو برنامه ی خانه های امن، امنیت را در اولویت قرار داده است. ممکن است از شما خواسته شود محل آنها را فاش نکنید

.شلترو برنامه ی خانه های امن رایگان است

.بیشتر شلترو برنامه ی خانه های امن خدمات حمل و نقل به شلتر را ارائه میدهند. بعضی از انها همچنین توکن اتوبوس و خدمات حمل و نقل با وقت قبلی دارند

.از آنجاییکه میدانیم کودکان نیز تحت تأثیر خشونت خانگی قرار دارند. مشاورین با شما و فرزندان شما کار می کنند وحمایت، اطلاعات و منابع مورد نیاز والدین را به شما می دهند

 .فرزندان شما همیشه تحت مراقبت و مراقبت شما خواهند بود. خدمات مهدکودک ممکن است ارائه شود

.شلتر به شما کمک خواهند کرد تا جایی برای مراقبت از حیوانات خانگی خود  پیدا کنید. بیشتر شلترها اجازه حضور حیوانات خانگی رانمی دهند

 اطلاعات شما خصوصی خواهد بود و به هیچ مرکزی ارایه داده نخواهد شد، مگر اینکه شما اجازه ی کتبی داده باشید. از شما خواسته می شود در مورد نام و موقعیت های افراد دیگر با دیگران صحبت نکنید و به  حریم خصوصی سایرافراد در برنامه احترام بگذارید

 .شلتر ها و برنامه های مسکن امن، لوازم ضروری غذا، پوشاک و لوازم بهداشتی برای شما و خانواده تان تأمین می کند

https://dayoneservices.org/going-to-a-shelter/

با چه شماره هایی برای پیدا کردن شلتر تماس بگیرم ؟

در صورت تماس اضطراری ۹۱۱

اگر شما یا شخصی که می شناسید نیاز به دسترسی در خیابان دارد با شماره ۳۱۱ تماس بگیرید.

خدمات ذکر شده توسط شهرداری تورنتو تأمین می شود و یا اداره می شود.

اگر به دنبال خدماتی هستید که در اینجا یافت نشد با شماره ۲۱۱ تماس بگیرید.

اطلاعات به طور مرتب به روز می شود اما تلفن کنید تا مطمئن می شوید.

https://www.toronto.ca/community-people/housing-shelter/homeless-help/#respitesites

دراپ اینز چیست؟

دراپ اینز مجموعه‌ای از خدمات را ارائه می دهد که بسیاری از آنها شامل غذا، مراقبت‌های بهداشتی، حمام، لباسشویی، اطلاعات و ارجاع و فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی برای افراد بی‌خانمان یا کسانی که در معرض خطر بی‌خانمان شدن میباشند. 

https://www.tdin.ca/about.php

چگونه می توانم یک دراپ اینز پیدا کنم؟

 
.برای پیدا کردن دراپ اینز به وبسایت زیر مراجعه کنید