بهشاد صباح-منتور

August 7th, 2020

او یکی از منتورهایی است که در سالهای گذشته به متقاضیان کار بسیار کمک کننده تا در بهترین موقعیت ای کاری در رشته خود مشغول به کار شوند. او فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در گرایش حرارت و سیالات در سال ...

Read more

بگیریم؟ PMP چگونه مدرک

August 7th, 2020

در جهانی زندگی می کنیم که همه چیز در اطراف مان به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی، اقتصاد و روابط اجتماعی و کسب و کار ها همه در حال تغییر هستند. دانشی و مهارتی که دیروز داشتیم بسرعت اعتبار قبلی خود را...

Read more