اطلاعات آنلاین برای تازه واردین
به تیم ما بپیوندید
ads

چیست؟ODSP

 .افرادی که ناتوانی ذهنی و یا جسمی دارند می توانند از کمکهای مالی و کاریابی حمایتی انتاریو استفاده کنند

.اگر ناتوانی ذهنی یا جسمی داشته باشید و در هزینه‌های زندگی خود به کمک نیاز داشته باشید، ممکن است واجد شرایط دریافت برنامه حمایتی انتاریو ODSP باشید

من معلولیت دارم چه نوع خدماتی می توانم دریافت کنم؟

برنامه ODSP دو نوع سرویس را ارائه میدهد

حمایت مالی - کمکهای مالی هرماه برای کمک به تامین نیازهای اساسی مانند غذا، پوشاک و سرپناه ارائه می شود

 حمایت مالی همچنین شامل مزایایی مانند پوشش دارویی و خدمات بینایی، برای شخص تحت پوشش و اعضای واجد شرایط خانواده اومی شود

خدمات کاریابی - خدمات و پشتیبانی برای کمک به مددجویان ناتوان در یافتن و نگه داشتن شغل و ارتقای شغلی

چیست؟ODSPشرایط گرفتن

،برای واجد شرایط بودن کمک مالیODSP باید

حداقل ۱۸ سال سن داشته باشید-

ساکن انتاریو باشید-

نیاز مالی داشته باشید-

دیسبیلیتی شما براساس تعریف مشخص شده این برنامه باشد- 

.توجه: اگر کمتر از ۱۸ سال دارید، می توانید تا شش ماه قبل از تولد ۱۸ سالگی روند درخواست را شروع کنید

اقدام کنم؟ ODSP چگونه می‌تونم برای کمک مالی

دو بخش در فرم درخواست وجود دارد

بخش اول: واجد شرایط بودن از نظر مالی 

فرم درخواست-

شما میتوانید فرم را بصورت آنلاین، از طریق تلفن و یا بصورت حضوری پر کنید

ملاقات با یک کیس ورکر-

بلافاصله پس از پر کردن فرم یک کیس ورکر با شما تماس خواهد گرفت و وقت ملاقات حضوری را تعیین خواهد کرد. کیس ورکر از شما می‌خواهد مدارکی را همراه خود بیاورید، فرم هایی را بخوانید و امضا کنید

اعلام نتیجه تصمیم گیری-

تا ۱۵ روز پس از اقدام، نتیجه به شما اعلام خواهد شد

https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/income_support/IS_Application.aspx

کمک بگیرم؟ ODSP از کجا می توانم برای درخواست

.شما می توانید از طریق لینک زیر کامیونیتی سنتر ها را پیدا کنید و فرم ODSP را بصورت رایگان پر کنید

بصورت آنلاین اقدام کنم؟ ODSP آیا می توانم برای

می توانید برای ODSP بصورت آنلاین از طریق لینک زیر اقدام کنید

 

آیا می توانم کار کنم؟ ODSP هنگام دریافت

بله ، اما درآمد شما از پرداختی که از ODSP دریافت می کنید کم می شود