حقوق شما در مورد اجاره املاک – درخواست تخلیه ملک – قسمت ۱

حقوق شما در مورد اجاره املاک - درخواست تخلیه ملک - قسمت ۱ نویسنده: سارا رحیمیان ، کارشناسی ارشد ، مشاور املاک برخلاف بسیاری از کشورها، کانادا قوانین بسیاری جهت حفظ حقوق مستأجر در برابر صاحب‌خانه دارد. این سیستم در جهت نفع مستأجر بنا شده است. با این وجود، در بسیاری از موارد، مستأجرین حقوق…
Read more

How to repay CERB and pay its tax

How to repay CERB and pay its tax Is CERB Taxable؟ Why and How Do We Pay It Back؟ CERB is taxable, and the amount is dependent on the individuals income in 2020. At the end of the year, the government will provide you with a T4A tax slip based on the amount of CERB…
Read more