مهلت بیشتر به دارندگان ویزا های موقت کانادا

persianmirror.ca کانادا به دارندگان ویزاهای موقت مانند دانشجویان، توریست‌ها و کارگران موقت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ برای ارایه درخواست بازگرداندن وضعیت موقتی آنها مهلت داده است. به دلیل چالش‌های بوجود آمده بر اثر همه گیری ویروس کرونا، وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا اعلام کرده است که برای این گروه از افراد و تمدید وضعیت…
Read more

کانادا سیستم مهاجرتی خود را مدرن می‌کند

persianmirror.ca کانادا انتظار دارد تا پس از رفع محدودیت‌های مسافرتی در سراسر جهان با حجم بسیار زیادی از تقاضانامه‌های مهاجرتی روبرو شود. بر اساس سندی که در وب سایت دولت فدرال کانادا منتشر شده است، وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در حال مدرن سازی روند بررسی تقاضانامه‌های مهاجرتی است. پس از آغاز بحران همه…
Read more

How to create a CRA account

How to create a CRA account Option 1 Go on Canada.ca on the CRA my account login page and click on “CRA register” Enter your social insurance number (SIN) For identity verification, you will be asked to enter additional personal information such as your date of birth, postal code, and an amount from one of…
Read more