مشکلات سلامت روان از مشکلات شایع جامعه کانادا

مشکلات سلامت روان از مشکلات شایع جامعه کانادا است. بطوریکه بر اساس آمار، از هر پنج نفر یک نفر در دوره ای از زندگی خود به یکی از این مشکلات مبتلا می شود. اما متاسفانه فقط حدود 30 درصد از این افراد درخواست کمک می کنند. برخی از این افراد ممکن است از مشکل خود…
Read more