GHTA

با اوجگیری بحران COVID19 در کانادا، بر آن شدیم که با ایجاد یک گروه مجازی، به همشهریان سالمند و همینطور آندسته از ایرانیانی که به علل متفاوت مثل بیماری یا عدم دسترسی به وسیله نقلیه، بیشتر در معرض ویروس قرار دارند، در انجام امور روزمره کمک برسانیم. اما خیلی زود، با سیلی از درخواست‌هایی مواجه…
Read more

مادران رنگین کمان

مادران رنگين كمان خدمات ويژه براى اعضاى اقليت هاى جنسي - معرفى به كليه خدمات عمومى براى تازه واردين - معرفى و ارجاع به خدمات ويژه - مشاوره روانى توسط متخصص - معرفى و ارجاع به خدمات ويژه پزشكى کامیونیتی سنتر ایرانیان تورنتو کامیونیتی سنتر آنلاین ایرانیان
Read more