بهشاد صباح-منتور

او یکی از منتورهایی است که در سالهای گذشته به متقاضیان کار بسیار کمک کننده تا در بهترین موقعیت ای کاری در رشته خود مشغول به کار شوند. او فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در گرایش حرارت و سیالات در سال ۱۳۷۵ بوده و کار خود را در یه مرکز تحقیقاتی زیر سطحی شروع نمود.…
Read more

بگیریم؟ PMP چگونه مدرک

در جهانی زندگی می کنیم که همه چیز در اطراف مان به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی، اقتصاد و روابط اجتماعی و کسب و کار ها همه در حال تغییر هستند. دانشی و مهارتی که دیروز داشتیم بسرعت اعتبار قبلی خود را از دست می دهند وهر چند وقت یکبار با حیرت و تعجب…
Read more